2016

I Tartu Noorte Folkloorifestival toimus  4.-6. novembril 2016 Tartus ja Luunjas. Festivali peaesinejad on neli folkloorirühma Eestist, Lätist ja Leedust. Luunja peol osalesid ka paljud külalised teistest Eestimaal rahvamuusikaga tegelevatest koosseisudest.

Tartu Noorte Folkloorifestivali 2016 kokkuvõte 

Festivali reklaamklipp 2016

Meie facebookileht 2016

Festivalist Eesti Folkloorinõukogu väljaandes Kuukiri (november 2016)

Raadios Elmar (november 2016)

 

2016. aasta festivalil osalesid järgnevad rühmad.

DOLIJA  (LEEDU)

Žvėrynas gümnaasiumi (Vilnius) folklooriansambel Dolija loodi 1998. aastal. Ansambel koondab erivanuses noored, kes naudivad traditsioonilisi laule, tantse, pillilugusid. Liikmed mängivad ka ise mitmeid rahvapille – vilepille, leedu vilesid, viiulit, akordionit. Ansambel on palju esinenud. Igal aastal võetakse osa festivalist Skamba skamba kankliai. 2009. aastal oli ansamblil au anda kontsert Hispaania kuningapaarile. Lisaks kontsertidele erinevates Leedu paikades (Klaipeda, Drusnkininkai, Varena, Trakai) on ansambel osalenud ka välisfestivalidel Makedoonias, Slovakkias, Venemaal ja Poolas. Igal aastal valmistatakse ette uus kava Leedu eri piirkondade laste- ja noortelauludest.

Rohkem infot: https://www.facebook.com/VZGDolija/

PUTNI (LÄTI)

Krimulda maakonna folkloorirühm „Putni” (linnud) alustas Lēdurga Kultuurikeskuses tegevust 2005. a, ühendades eri põlvkondi vanuses 2-62.  Iga osaleja toob rühma oma oskused vastavalt oma soovile- kes laulab, kes mängib pilli, kes räägib lugusid, kes küpsetab, kes tantsib, kes õmbleb, koob vöid jpm. Rühma liikmed on ise meisterdanud oma rahvariided 10.-12. sajandist pärit arheoloogiliste Liivi rõivaste järgi.

“Putni” liikmed oskavad ka muistset käsitööd õpetada. Nende traditsioonilised rahvapillid – trummid, vihmaviled ja teised puhkpillid –  on liikmete endi valmistatud. Tantsuks mängitakse ka moodsamaid pille: viiulit, akordionit ja kontrabassi. “Putni” repertuaaris on nii rahvalaule, helletusi kui ka rituaalseid rahvalaule, mis on seotud inimese elutsükli ja looduse elurütmiga.

“Putni” osaleb pea kõigil Läti folkloorisündmustel oma õpitubade, tantsude, laulude ja       muusikaga.

 LEESIKAD (EESTI, TALLINN)

 

Leesikad alustasid 2005. aastal tegevust Tallinna Prantsuse Lütseumi folkloorirühmana, hiljem keskendus seltskond just tantsule ning kasvas enam kui sajaliikmeliseks laste- ja noorte tantsuansambliks. 2012. aastast alustasid tegevust Leesikate oma pillimehed.

Leesikad tantsivad nii eesti pärimuslikke tantse elava muusika saatel kui ka rahvamuusikatöötlustele loodud uut, traditsioonilisele tantsule tuginevat koreograafiat. Omaette osa repertuaaris moodustavad tantsupidudeks selgeks õpitud eesti autoritantsud. Et ise enda elu huvitavamaks muuta, on Leesikad loonud ka kaasaegsema tantsukeelega tantse, aga peaaegu kõigist kumab siiski läbi seotus traditsioonilise tantsuga.

Tartu Noortefestivalil esitab rühm Eesti pärimuslikke tantse, laule, pillilugusid ja nende originaalilähedasi seadeid.

Leesikate kunstiline juht on Kristiina Siig

http://tpl.edu.ee/koolielu/leesikad/

http://leesikad.weebly.com/

https://www.facebook.com/Leesikad/

MAATASA (EESTI, TARTU)
Tartu linna esinduskoosseis 2016 rahvakultuuri valdkonnas

Maatasa on kokku toonud Tartu noored, kes eelnevalt tegelesid erinevates ansamblites rahvamuusika töötlemisega. Ühel hetkel tekkis huvi selle vastu, kuidas kõik tegelikult algas, mida sisaldavad arhiivid ja kuidas kõlab rahvalaul või pilliviis puutumatul kujul. Maatasa asus uurima Lõuna-Eesti (eelkõige Tartumaa) rahvapärimust nii tantsus-laulus-rahvajuttudes kui pillilugudes.

Repertuaaris on nii kontratantsud kui paaristantsud, kõlavad nii regilaulud kui ka 19.-20. sajandi vahetusel väga moes olnud armastus- ja külalaulud. Maatasa noored on väga head pillimängijad, mis võimaldab pöörata tähelepanu toonasele külapillimeeste repertuaarile. Tänaseks on noored osalenud juba väga paljudel üritustel ja festivalidel üle Eesti, aga ka väljaspool Eestit.

http://maatasa.webs.com/

https://www.facebook.com/folklooriklubimaatasa/

KAASA TEEVAD:

EESTI MAAÜLIKOOLI RAHVATANTSUANSAMBEL TARBATU 

Oleme sama vana kui maaülikoolgi: asutatud 1951. aastal. Meie rahvatantsule anti 1983. aastal rahvatantsuansambli nimetus, millele hiljem lisasime juurde „Tarbatu“. 1996. aastast juhendab meid Jaanus Randma koos oma assistentidega. Kokku on Tarbatus liikmed üle saja ning töö toimub neljas rühmas: põhirühm, noorte rühm, gümnasistid ja vilistlased. Oleme tantsinud nii autorite tantse kui ka folkloorseid tantse, kuid viljeleme ka kaasaegseid tantsustiile ja põnevusega uurime ka teiste rahvaste tantse.

SEGARAHVATANTSURÜHM TUULISPASTEL 

Oleme rühm noori inimesi, kes kõik on leidnud endas üles rahvatantsupisiku. Igaüks on leidnud selle isemoodi, kes varem või hiljem. Meie rühma juured on pärit Tartu Veeriku Kooli rahvatantsurühmast, millest ühel hetkel vanuse tõttu välja kasvasime. Olles nakatunud tantsupisikuga, ajendas see meid looma midagi „päris oma”, mis aitaks meil seda tantsupisikut edasi kanda. Kutsusime tantsima ka sõpru-tuttavaid ja asutasime 2011. aasta sügisel juhendaja ja ideede eestvedaja Karel Vähi juhtimisel segarahvatantsurühma „Tuulispastel”. Alates 2014/2015 hooajast on meie juhendaja Anneli Villenthal.
Oleme ühiselt koos tantsinud 5 hooaaega ning osalenud erinevatel maakondlikel, üleriigilistel ja ka rahvusvahelistel tantsupidudel.

Oleme võtnud osa  pea kõigist suurematest rahvatantsupidudest Eestis, aga osalenud ka
Soome-Eesti tantsupeol „Velisinfonia/Vennassümfoonia” Tamperes.

 MUUSIKAKOOL HELIVÕLU  (Roheline lava) 

Muusikakool Helivõlu pakub võimalust muusikat õppida kõigile alates seitsmendast eluaastast. Kooli eesmärgiks on võimaldada ea- ja võimetekohast õpetust nii lastele kui täiskasvanutele. Oluline osa õppetöös on koosmängul. Koolis on võimalik õppida kitarri, klaverit, viiulit, löökpille, kannelt, karmoškat, saksofoni, tšellot, laulmist, noodigraafikat, improvisatsiooni ja kompositsiooni.

MAATASA NOORTEANSAMBEL  (Roheline lava) 

Maatasa noorteansambel tegutseb Tartu folklooriklubi Maatasa juures. Nagu noorel rahval ikka, on ka Maatasa noortel väga palju energiat ja ettevõtlikkust ning palju erinevaid huvivaldkondi. Paar korda nädalas ühendab häid sõpru aga rahvamuusika ja nii on see olnud juba lasteaiast peale.

 THE CROSSLEGS (Roheline lava)

The Crosslegs on Tartu ansambel, mis on välja kasvanud koosseisust Poistebande, kus on koos mängitud juba aastast 2012. The Crosslegsi soov on pühenduda rohkem ühisele koostööle ja iiri muusikale ning luua iiri traditsioonilise muusika eeskujul laule ja seadeid. Ansambli lähim eesmärk on lindistada plaat, kus enamus muusikat põhineb iiri originaallauludel aga ka omaloomingul. Ansambli juhtfiguur Alden on sündinu Torontos aga elanud enamus aeg Tartus. Tema väliseestlaste pere (isa ameeriklane) on hoitud eesti keel ja pärimus au sees, kuid ka ameerika kultuurimõjud on ilmselgelt jätnud Aldeni muusikategemistesse oma jälje.