Festivali ettevalmistus

Antud pildid pärinevad Tartu Noorte Folkloorifestifali facebooki ürituse seinalt ja korraldajate tiimi kinnisest grupist. Pildid kirjeldavad elu-olu festivalile eelneval ajal ning selle vältel.