Toetajad

Tartu Linnavalitsus

Luunja Vallavalitsus

Eesti Kultuurkapital

Rahvakultuuri Keskus

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus

Eesti Folkloorinõukogu

Eesti Rahva Muuseum

Grüne Fee

Remedy Way

Tartu Kristlik Noortekodu

Tartu Folklooriklubi Maatasa